Du er her

Fagartikkel

Selvportrettet: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)
Publisert
5. april 2013

Rembrandt er en tidlig psykolog. Gjennom sine mange selvportretter forsker han i rolle- og affektbevissthet. Og han foregriper det selvrefleksive mennesket.

Selvportrettet: Egon Schiele (1890–1918)
Publisert
5. april 2013

Egon Schiele laget selvportretter i Freuds nærmiljø. Han var en nervenes mann i en nervenes tid. Ekspresjonistens bilder er også selvportretter av en epoke.

Selvportrettet: Robert Mapplethorpe (1946–1989)
Publisert
5. april 2013

I noen av sine siste bilder stirrer den AIDS-syke Robert Mapplethorpe inn i sitt eget kamera. Han fotograferer sitt eget forfall og veien inn i døden.

Selvportrettet: Marc Quinn (f. 1964)
Publisert
5. april 2013

Med Marc Quinn trer kroppen overtydelig konkret inn i selvportrettkunsten. Han har laget selvportrett i form av et reagensrør med sitt eget DNA. Og han har skulpturert sitt eget hode med frossent blod.

Selvportrettet: Cindy Sherman (f. 1954)
Publisert
5. april 2013

Med Cindy Shermans bilder går selvportrettet i oppløsning. Hun tar nesten utelukkende bilder av seg selv. Men er det henne? Hvem er det hun forestiller nå?

Fagartikkel
Publisert
5. april 2013

Begrepet organisasjonskultur har siden begynnelsen av 1980-tallet gått inn i hverdagsvokabularet vårt. Samtidig er begrepet uklart. Forfatteren gir en innføring i fenomenet organisasjonskultur basert på den konsensus som har etablert seg innenfor organisasjonskulturforskningen de siste 30 årene.

Fagartikkel
Publisert
5. april 2013
Fagartikkel
Publisert
5. mars 2013

Å møte sine egne opplevelser med ikke-dømmende oppmerksomhet styrker livskvalitet og senker symptombelastning. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan oppmerksomt nærvær, eller «mindfulness», kan ha relevans for klinisk arbeid med rusproblemer.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2013

Kunnskap om klinisk symptomutforming og kunnskap om kognitive dysfunksjoner ved posttraumatisk stressforstyrrelse kan bidra til bedre differensiert forståelse og behandling av tilstanden.

Fagartikkel
Publisert
5. mars 2013

Hvordan barn opplever en MR-undersøkelse er dårlig kartlagt. Vår spørreskjemastudie tyder på at barn med og uten psykisk lidelse tåler bra å gjennomgå MR-undersøkelser.

Sider