Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel: Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd
Publisert
5. juni 2013

Foreldrekonflikter ved samlivsbrudd dreier seg ikke bare om bosted og samværstid med barnet. Denne studien av mekling har identifisert flere forhold som ligger bak og bidrar til gordiske knuter. Fagfolk som arbeider med barn og familier etter brudd, bør sette seg inn i kjennetegnene.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2013

Dagens diagnosesystemer er kategoriske. Nye revisjoner av diagnosemanualene aktualiserer spørsmålet om psykopatologi best konseptualiseres som kategoriske eller dimensjonale fenomener.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2013

Relasjonstraumer i barndommen kan være knyttet til utvikling av sensitivitet for stress og til utvikling av psykoser. Det kan skyldes endringer i hjernens systemer for hvordan stress fortolkes og oppleves av individet.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Frigjøringspsykologien, en radikal psykologisk retning med utspring i Latin-Amerika, kan være et hensiktsmessig rammeverk for norsk psykologisk bistand til ofre for internasjonal sexindustri.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Road traffic crashes are reaching pandemic proportions in some African countries. This study investigated the individual and situational determinants of aberrant driving in the Manya Krobo District of eastern Ghana.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Internasjonalt utgjør samfunnspsykologien et systemkritiserende miljø. I Norge har den beveget seg fra å være et kritisk alternativ, til å bli et etablert og akseptert klinisk felt. Har integrasjonen gått for langt?

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Community-psykologi (CP) utformes i tett samspill med rådende samfunnsforhold. Vi presenterer her en komparativ undersøkelse av CP i 38 land fra alle verdensdeler og en undersøkelse av hvordan dagens globaliserte neoliberalisme påvirker det norske velferdssamfunnet og dermed oppgavene for CP.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

Spesialistprogrammet i samfunnspsykologi definerte tidlig en framtidsrettet, allsidig og fleksibel psykologrolle med spesiell relevans for kommuner. Allmennpsykologer og kommunepsykologer nevnes ofte i samme åndedrag som samfunnspsykologisk kompetanse, men disse er bare delvis overlappende beskrivelser av rolleutforming og kompetanseområde.

Fagartikkel
Publisert
7. mai 2013

På tross av en klar økning av alkoholkonsumet i voksenbefolkningen i Norge de siste 10 årene ser vi en klar nedgang blant yngre tenåringer i samme periode. Ser vi med denne ungdomstrenden en effekt av mange lokale og sentrale helsefremmende og forebyggende innsatser over lang tid?

Selvportrettet: En introduksjon
Publisert
5. april 2013

Selvportrettet er mer enn en kunstsjanger. Det er en erkjennelsesform. Kunstneren avbilder seg selv og sin kropp, men også tidsåndens forståelser av selvet.

Sider