Du er her

Fag­ansvarlig - Familie og samliv

Modum Bad - Kildehuset

Ved Kildehuset er det ledig 100 % fast stilling for fagansvarlig med utdanning fra høyskole eller universitet innen helse-, sosial eller utdanningssektoren.

Tiltredelse etter avtale.

Kildehuset er Modum Bads kurs- og kompetansesenter med seksjoner for bl.a. fagformidling, arbeidshelse og familie/samliv. Avdelingen har utviklet en variert meny av fagkurs samt kortvarige lavterskeltilbud for enkeltpersoner, par og familier. For mer informasjon - se www.kildehuset.no

Modum Bad har i 20 år hatt rettighetene i Norge til det amerikanske, forskningsbaserte samlivs-konseptet PREP. Vi driver utstrakt kursvirksomhet på samlivsfeltet, og har de siste 6 år bl.a. hatt en landsomfattende avtale med Forsvaret om leveranse av samlivs-kurs til Forsvarspersonell. Nylig har vi også fått rettighetene i Norge til det danske, forskningsbaserte konseptet Par-sjekk. Av forebyggende aktivitet for familier, kan nevnes samarbeid med brukerorganisasjonene LUB og LEVE om familiesamlinger for etterlatte ved hhv uventet barnedød og etterlatte ved selvmord. Det er et mål å promotere, videreutvikle og utvide aktiviteten på familie/samlivsfeltet.

Vi søker etter en fagansvarlig som:

 • Har utdanning fra høyskole eller universitet innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren
 • Er en faglig kapasitet på familie/samlivsfeltet, helst med god kjennskap til PREP
 • Har generell erfaring og kunnskap innen helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Trives med – og motiveres av utadrettet virksomhet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er fleksibel, raus og utviklingsorientert
 • Kommuniserer og samarbeider godt både internt og eksternt

Ansvarsområde:

 • Ha det faglige ansvaret for Modum Bads forebyggende familie- og samlivstiltak
 • Bidra til økt synlighet i media av vårt familie- og samlivsstyrkende arbeid
 • Være oppdatert på familie- og samlivsfeltet og initiere nye tiltak ved behov
 • Bidra i videreutviklingen av det totale tilbudet ved Kildehuset – og til en bedre utnyttelse av synergier mellom avdelingens ulike seksjoner

Vi kan tilby:

 • Introduksjonsprogram for nye medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Gode muligheter for etter- og videreutdanning
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Kontaktperson:
Leder av Kildehuset, Jorunn Tangen Hole, tlf. 924 53 691.

Elektronisk søknad via www.modum-bad.no.  Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Arbeidssted
Modum Bad - Kildehuset
Søknadsfrist
25. februar 2019