Vet Jordan hvordan?

AVATARPSYKOLOG Den kontroversielle canadiske psykologen Jordan Peterson har blitt sine egne ideers demagogiske avatar, skriver Guro Øiestad. Hun kunne likevel gjerne ha gått i terapi hos ham, men ville aller helst selv hatt ham i behandling.

Hvordan, Jordan, ble du så demagogisk? Hvorfor forlot du din regel nummer 9 – Anta at den du lytter til, kanskje vet noe du ikke vet? Er det fordi du holder så hardt i regel nummer 8 – Si sannheten – eller i hvert fall, ikke lyv, at predikanten i deg har overtatt styringen?

Publisert
1. april 2019

Polarisering er uhensiktsmessig, nesten alltid. Ofte er polarisering destruktivt. Og det rare er at vi driver med det hele tiden. Er du ikke god, er du ond. Er du ikke med meg, er du mot meg. Vi kjemper for å ha rett, og spisser argumentene når vi blir motsagt. Jordan Peterson, eller rettere sagt meningene om ham, er polariserte. Jeg blir nysgjerrig når en person blir sterkt elsket og hatet på en gang, og har derfor sagt ja[1] til å reflektere litt rundt fenomenet Jordan Peterson, eller JP, som han heter på YouTube, der videoer med ham per januar 2019 er avspilt 85 millioner ganger.

På spørsmålet om hva som er det aller viktigste i budskapet hans, sier JP i samtale med Dr. Oz på YouTube: «Livet innebærer lidelse, som vi må ruste oss til å tåle. Og ansvaret ligger hos oss selv, hos individet. Det er gjennom å ta og følge opp dette ansvaret at du finner mening i livet. Håndterer du livets lidelse og smerte med ansvarlighet, blir du et bedre menneske, både for deg selv og andre. Lykke er ikke målet, men kan komme som en bieffekt av å ta ansvar.»

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2019, side

Kommenter denne artikkelen

Baumrind, D. (1995). Child Maltreatment and Optimal Caregiving in Social Contexts. New York

og London: Garland Publishing.

Dr. OZ (4.oktober, 2018). Oz Talk: Jordan Peterson’s Rules to Live By. Hentet fra

https://www.youtube.com/watch?v=AscPHmLWo-M

Gjerde, L. (2018). Politisk ukorrekt selvhjelp. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55, 11, 1056-

1057.

Harris, S. (28. januar, 2018). Sam Harris & Jordan Peterson – Vancouver – 1 (CC: Arabic & Span

ish). Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=jey_CzIOfYE

Hessen, D.O. (2017). Vi. Samarbeid – fra celle til samfunn. Oslo: Cappelen Damm.

Lewis, H. (2918). Jordan Peterson: «There was plenty of motivation to take me out. It just didn’t

work» | British GQ. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=yZYQpge1W5s

Luborsky, L., Diguer, L., Seligman, D. A., Rosenthal, R., Krause, E. D., Johnson, S., ... &

Schweizer, E. (1999). The Reacher’s Own Therapy Allegiances: A «wild Card» in Compari

sons of Treatment Efficacy. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 95-106.

Newman, C. (2918). Jordan Peterson debate on the gender pay gap, campus protests and postmod

ernism. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54

Peterson, J.B. (1999). Maps of Meaning. Canada: Routledge.

Peterson, J.B. (2018). 12 regler for livet. En motgift mot kaos. Oslo: Gyldendal.

Piketty, T. (2015). Kapitalen i det 21.århundre. Oslo: Cappelen Damm.

Skartveit, H. (2018). Jordan Peterson om kvinner og menn, totalitære ideologier, sine egne depresjoner, likestilling og makt – og hva vet han egentlig om Skandinavia?

Hentet fra  https://play.acast.com/s/skartveit/jordanpetersonomkvinnerogmenn-totalit-reideologier-sineegnedepresjoner-likestillingogmakt-oghvavethanegentligomskandinavia-

Tilton-Weaver, L., Kerr, M., Pakalniskeine, V., Tokic, A., Salihovic, S. og Stattin, H. (2010). Open up or close down: How do Parental reactions affect youth information management? Journal of Adolescence, 33, 333-346.

Wilkinson, R. & Pickett, K. (2011). Ulikhetens pris. Oslo: Res Publica.

Zuckerberg, D. (18. januar, 2019). Internett trenger avrusning (Intervju av K. Nipen). A-magasinet, 3, 11-15.