Du er her

Rettelse: Økt bruk av psykiske diagnoser for unge

Tidsskrift for Norsk psykologforening 2023; 60: 208-215

Rettelse:  «antall pasienter» ble korrigert til «antall episoder» i avsnitt om datamateriale 11.04.23. Feilen er ikke rettet i papirutgaven.
Vi beklager feilen.

Kommenter denne artikkelen