Du er her

Er du psykolog/psykologspesialist? Vi søker Behandlingsleder i TFCO-team

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Øst

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, billighetserstatning, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

I forbindelse med at nåværende leder av TFCO Sandvika har fått i oppgave å  opprette et nytt TFCO-team blir det ledig  en 100 % stilling som behandlingsleder i TFCO Sandvika. Ønsket tiltredelse er så snart som mulig.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har  egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidens- basert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med  alvorlige atferdsvansker. Metoden er  utviklet som et alternativ til institusjons-  eller annen gruppebasert plassering.  Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlings- teamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt  ungdommen. Behandlingsteamet består  av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for TFCO, og er godt økonomisk kompensert.

Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. TFCO-teamene mottar tett oppfølging og kvalitetssikring fra NUBU

Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Behandlingsleder samarbeider  tett med øvrig behandlingsteam og andre instanser for å koordinere og målrette behandlingen. Som behandlingsleder vil  du få grundig opplæring i metoden og veiledning i det kliniske arbeidet.

Behandlingsleder inngår i regionens ledergruppe for Behandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker sammen med ledere for behandlingsinstitusjoner og MST.

TFCO Sandvika har lokaler i Sandvika sentrum og er samlokalisert med MST og PMTO.

Stillingen er plassert i statlige lønns- regulativ som kode 1493 leder, ltr. 68-80 pt. kr. 607 700 - kr 802 600 pr år. Avlønning følger av utdanning, spesialisering og ansiennitet.

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Se www. NUBU.no eller www.TFCOregon.com for mer informasjon om TFCO

Kontaktperson for stillingen: Mette  Bengtson, avdelingsdirektør Bufetat, region øst, tlf. 92 48 90 19, Rebecca Ervik-Jeannin, TFCO konsulent ved NUBU, tlf. 94 86 68 57, r.j.ervik-jeannin@nubu.no

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no
 

Lenke til søk på stillingen

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

 

Arbeidssted
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Øst
Søknadsfrist
20. mars 2019