Du er her

Er du psykolog eller psykologspesialist og ønsker kompetanse på rusfeltet?

St. Olavs hospital HF - Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 12,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital HF har behov for en psykolog eller psykologspesialist i et års vikariat.

Stillingen er i en av våre to døgnavdelinger, krise korttid og rusakutt. Du har muligheten til å bli kollega med mange kompetente medarbeidere, behandlere, psykologer og leger. Du vil også få en unik mulighet til å opparbeide deg viktig kompetanse i et fagfelt som betyr veldig mye for veldig mange!

Arbeidssted er i moderne lokaler i Klostergata, like ved senterområdet til St. Olav på Øya.

Krise Korttid og rusakutt døgnavdeling har ca 40 ansatte og tilbyr både akuttinnleggelser og elektive døgnopphold av relativt kort varighet. I tillegg har avdelingen ansvar for konsultasjonstjenester inn i sykehuset for øvrig. Avdelingen har en medarbeidergruppe som er tverrfaglig sammensatt av helse- og sosialfaglige med bachelor samt leger og psykologer med ulike spesialiteter.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging/utredning
 • Diagnostisering og risikovurderinger
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Helhetlig behandlingsansvar
 • Samhandling med pårørende og ansvarsgruppe
 • Kvalitetssikre behandlingsplaner, epikriser og pasientjournal


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog evt. spesialisering i rus og avhengighet eller voksenpsykologi
 • Klinisk erfaring med målgruppen er ønskelig
 • Evne til omstilling og fleksibilitet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Personlige egenskaper

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Glad i å løse utfordringer sammen med andre og kunne ta et individuelt ansvar
 • God struktur og evne til å jobbe selvstendig
 • Robust, har godt humør og byr på seg selv

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Vi kan tilby faglig interessante oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Et godt psykologfaglig samarbeid mellom psykologene på klinikken
 • Et godt arbeidsmiljø og gode betingelser
 • Vi legger til rette for spesialisering
 • Veiledning
 • Et miljø preget av utvikling og nytenkning
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i eget treningslokale


Kontaktinformasjon: Stig Dragseth, avdelingssjef, tlf. 997 02 221, e-post stig.lochen.dragseth@stolav.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. oktober 2023