Du er her

Enhetsleder

Oslo universitetssykehus HF - Nydalen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk, enhet Bjerke

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Er du vår nye leder?

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmenpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon
Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4G og Seksjon Psykiatrisk legevakt i storbylegevakten på Aker.

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk ligger sentralt i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fem enheter, tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker, en gruppeenhet og en enhet for helse og arbeid. Hver bydelsenhet har ca. 15 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester.

På tvers av enhetene har vi spesialiserte fagteam for traumelidelser, nevropsykologiske tilstander og bipolar lidelse. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter i samarbeid med Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, og med eksterne samarbeidspartnere.
 

Vi har nå ledig fast stilling som enhetsleder ved enhet Bjerke fra 01.10.24.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder har sammen med seksjonsleder det samlede administrative, organisatoriske og faglige ansvaret i enheten og er ansvarlig for drift, budsjett, personalledelse og rekruttering
 • Enhetsleder skal legge til rette for hensiktsmessig organisering og fagutvikling og skape et miljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling hos medarbeiderne
 • Enhetsleder har et overordnet ansvar for samhandling med øvrige enheter i avdelingen, med fastleger/primærhelsetjenesten og med andre seksjoner/enheter internt i Klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Vi søker en leder som kan lede enheten i tråd med klinikkens og avdelingens visjon og overordnede strategi- og handlingsplaner og som kan være en pådriver i endringsprosesser


Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning og relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Søker bør være spesialist i psykiatri eller spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Det er ønskelig med ledererfaring og/eller formell lederkompetanse eller et ønske om å tilegne seg slik kompetanse
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søker må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag
 • har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • har gode samarbeidsevner og kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er opptatt av forbedringsarbeid og utvikling av helsetjenestene til det beste for pasientene
 • er opptatt av å legge til rette for et trygt arbeidsmiljø og utvikling av den enkelte medarbeider
 • Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Som ny leder i OUS blir du en del av et lederutviklingsprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Christine Therese Bull Bringager, seksjonsleder, tlf. +4723023300, e-post uxchng@ous-hf.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. august 2024