Du er her

Enhetsleder

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Psykosepoliklinikken

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er en avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke, med til sammen ca. 115.000 innbyggere. Avdelingen består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisenberggaten 4g og Seksjon psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.


Nydalen DPS søker ny leder for Psykosepoliklinikken. 

Psykosepoliklinikken har ca. 25 fagstillinger; Lis, overleger, psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere og medarbeidere med høyskoleutdanning. Enheten er organisert i 4 team: Behandlingsteamet, TIPS- teamet og 2 Fact-team i samarbeid med bydelene (Fact Sagene og Fact Nordre Aker- Bjerke).

Psykosepoliklinikken tilbyr utredning og behandling til pasienter med mistanke om eller kjent alvorlig psykisk lidelse. De fleste fleste pasientene har en psykoselidelse; schizofreni, paranoid psykose eller schizoaffektiv lidelse. Om lag en tredjedel har en samtidig ruslidelse. Målgruppen for TIPS-teamet er personer over 18 år, hvor det er mistanke om psykoseutvikling, eller som har hatt en førstegangspsykose.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.  


Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder har det faglige og administrative ansvaret i enheten og inngår i seksjonens ledergruppe
 • Ansvar for drift, budsjett, personalledelse og rekruttering
 • Enhetsleder skal legge til rette for hensiktsmessig organisering, fagutvikling og forskning i enheten
 • Enhetsleder har et overordnet ansvar for samhandling med øvrige enheter i avdelingen, med fastleger/ primærhelsetjenesten og internt i Klinikk psykisk helse og avhengighet


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis spesialist i psykiatri eller psykolog med spesialistgodkjenning i klinisk voksenpsykologi
 • Søker bør ha bred klinisk erfaring, erfaring med målgruppen og erfaring fra poliklinisk virksomhet
 • Ledererfaring og formell lederkompetanse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søker må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Har god organisasjonsforståelse og motivasjon til forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Har stor arbeidskapasitet, evner å jobbe fleksibelt og yte service overfor samarbeidspartnere internt og i kommunen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kompetanse og fagutvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig utvikling

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.


Kontaktinformasjon: Erlend Hangaard, avdelingsleder, tlf. 913 27 689.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
10. desember 2021