Du er her

Enhetsleder

Sykehuset Innlandet HF - BUP Hedmark, Poliklinikk Elverum

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Er du opptatt av et godt tilbud til barn og unge med psykiske lidelser? Liker du å legge til rette for engasjement og god faglig praksis for ansatte? Som leder ved BUP poliklinikk har du store muligheter for å jobbe for gode helsetjenester til barn og unge og bidra til en god arbeidsplass for ansatte.
 
BUP Elverum betjener kommunene Elverum, Åmot, Trysil, Løten, Våler og Åsnes med en barnebefolkning på ca 9500. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. Vi har nye lokaler med kommunale samarbeidspartnere som nærmeste naboer i Helsehuset i Elverum. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk , og har 5 behandlingsteam som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. Ved BUP Elverum jobber leger, psykologer, pedagoger, sosionomer, sykepleier og helsesekretærer. Det er i dag 23 årsverk på enheten.
 
Enhetsleder er med i ledergruppa i BUP i Hedmark. Det er et nært og godt samarbeid mellom enhetene i forhold til fagutvikling, kompetansebygging og utvikling av tilbudet til barn og unge.
Stillingen krever politiattest jmfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for dift, personal, økonomi og utvikling ved enheten
 • Utvikling av pasienttilbudet ved enheten i tråd med befolkningens behov, føringer og avdelingens arbeid
 • Utvikling av arbeidsmiljø og medarbeideres kompetanse i tråd med befolkningens behov
 • Bidra til gode samarbeidsforhold med andre instanser

Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig universitetsutdanning eller høyskoleutdanning med relevant videreutdanning
 • Erfaring som leder er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med barn/unge
 • Interesse for å lede fag- og organisasjonsutvikling i et bredt tverrfaglig arbeidsmiljø

Personlige egenskaper
 • Engasjement for barn/unge og deres tilbud
 • Evne til å jobbe målrettet og skape gode resultater for pasienter, ansatte og organisasjoner
 • Trives med varierte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og stabilt godt humør
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Ingvild Svenkerud Aasen, avdelingssjef, tlf. 481 76 067.
 
 
Søknadsfrist
1. november 2020