Du er her

Enhetsleder

Nordlandssykehuset, Barneklinikk - Habilitering Barn og Unge

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.  Følg eller kontakt oss på: Facebook, linkedin, YouTube eller Twitter

Habilitering Barn og Unge (HABU) er en enhet i Barneklinikken. Enheten yter tjenester til barn med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, til deres familier og samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten. Enheten har 7,5 årsverk fordelt på 4 faggrupper, psykolog, spesialpedagog, fysioterapeut og sykepleier. Andre faggrupper, knyttet til andre klinikker, samarbeider tett med enheten. Leger tilknyttet habilitering er oranisert i Stab leger Barn. Enheten får årlig henvist ca 50 nye barn (0-18 år) og gir utrednings- og oppfølgingstilbud til 250 barn og unge med funksjonsnedsettelser i Nordland. Barnehabiliteringen har som målsetting å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. Barnehabiliteringen  har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling for målgruppene.

Etter helsepersonelloven §20 er det krav om politiattest ved tilsetting.

Det må påregnes noe reisevirksomhet for stillingen.

Dagtidsstilling


Arbeidsoppgaver 

 • Drift, personal -og økonomiansvar
 • 50 % av stillingen er rettet mot klinisk arbeid i enheten
 • Inngår i klinikksjefens lederteam
 • Enhetsleder har ansvar for videreutvikling av gode samarbeidsrutiner internt i Nordlandssykehuset og kommune
 • Enhetsleder representerer HABU i regionale og nasjonale fora for habiliteringstjenesten 


Kvalifikasjoner 

 • Høyskole/universitetsutdannelse som psykolog, fysioterapaut eller annen relevant utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid med barn og familier og erfaring fra spesialisert habilitering
 • Ønskelig med ledererfaring med kompetanse i økonomi. personalarbeid, fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid og IKT


Personlige egenskaper 

Vi er på jakt etter en deg med lederegenskaper. Det betyr blant annet at du må kunne arbeide selvstendig og i team. Du må kunne bidra til utvikling av tjenesten og evne til å se og ta tak i utfordringer. Det er viktig å ha god arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper også på tvers av tjenestene. Du må ha interesse for og evne til nytenkning, og du må kunne motivere og inspirere dine medarbeidere til å jobbe mot et felles mål og stimulere til et godt miljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Vi tilbyr en spennende stilling i enhet for Barnehabilitering
 • En krevende og interessant stilling i et tverrfaglig miljø
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige medarbeidere
 • Barnehabiliteringsfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt er under utvikling og det gir spennende muligheter for leder til å bidra i dette arbeidet


Kontaktinformasjon: Anita Karin Kvarsnes, klinikksjef, tlf. 990 35 498.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. september 2019