Du er her

Enhets­leder

Oslo universitetssykehus, Seksjon psykose- og akuttbehandling - Akuttenheten, Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og Akuttbehandling i Gullhaugveien 12, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenbergsgata 4G og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Ledig stilling som enhetsleder i Akuttenheten.  Akuttenheten er bemannet med psykiater, lege, psykologer og spesialsykepleiere. Akuttenheten har ansvar for all øyeblikkelig hjelp i avdelingen, og tilbyr kortvarig poliklinisk oppfølging i påvente av oppstart videre behandling i allmennpsykiatrisk poliklinikk eller  psykosepoliklinikk. Enheten utfører tvungne legeundersøkelser og besørger innleggelser i akuttpsykiatrisk avdeling.

Arbeidstid er fra 08.00 til 15.30 på hverdager.

Akuttenheten holder til i Nydalen, Gullhaugveien 12 og er samlokalisert med øvrige poliklinisk virksomhet i Nydalen DPS.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.  To referanser bes oppgitt i søknaden.


Arbeidsoppgaver 

 • Enhetsleder inngår i seksjonens ledergruppe
 • Lede sin enhet i tråd med avdelingens visjon og overordnet strategi, virksomhets- og handlingsplaner
 • Enhetsleder har en todelt rolle; faglig/klinisk arbeid og administrative oppgaver
 • I samarbeid med seksjonsleder ansvar for det samlede administrative, organisatoriske og faglige ansvaret for driftsbudsjett og utvikling i egen enhet
 • Personalansvar, herunder følge opp medarbeiderne, drive kompetanseutvikling og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrige polikliniske enheter i Nydalen DPS, akuttavdeling ved OUS, samt eksterne samarbeidspartnere som; bydel, fastleger, politi, etc

 
Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå, fortrinnsvis spesialist i psykiatri eller psykologi
 • Erfaring fra spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne
 • Ledererfaring og formell lederkompetanse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Bør ha en helhetlig og gjennomtenkt forståelse av lederansvar og lederrolle
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Lederutdanningsprogram for nye ledere ved OUS
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø


Kontaktinformasjon: Pia Therese Wiig, enhetsleder, tlf. 452 73 272


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. april 2019