Du er her

Parforhold og psykisk helse

Kristin Gustavson forsvarte 11. mai 2012 avhandlingen Depressive symptoms, life satisfaction, and relationship quality. A population based longitudinal study for ph.d.-graden ved Universietet i Oslo.

Kontakt: kristin.gustavson@fhi.no

Par som sliter har dårligere livskvalitet og større sannsynlighet for å utvikle depresjon, mens par som har det godt, opplever mindre psykiske plager. Forebygging av parproblemer ser dermed ut til å kunne forebygge depresjon, mens forebygging av depresjon kan forebygge parproblemer. Studien viste videre at parforholdsproblemer hang sammen med redusert livskvalitet 15 år senere, men blant skilte fant forskerne ingen sammenheng mellom parproblemer på ett tidspunkt og livskvaliteten etter 15 år. Skilte personer oppgav lavere livskvalitet enn gifte, bortsett i fra hvis forholdet hadde vært svært problematisk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen