Du er her

Motivasjon og følelser på jobben

Knut Ivar Karevold forsvarte 11. mai 2012 avhandlingen Reference points at work: Framing of performance, money and time in communication for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: knut.ivar@karevold.no

Lederes oppfatninger av prestasjoner på jobben påvirkes mest av forventninger og minst av hva ansatte faktisk har gjort eller oppnådd. Ledere blir ikke så skuffet når målene ikke blir oppfylt, men desto mer glade hvis noen yter mer enn forventet. Funnene viser at prestasjonsmål kan friste ledere og firmaer til å overdrive hva de har oppnådd, og opptre uetisk. Når gevinster og tap sammenlignes med mål og ambisjoner, kan gode følelser for gevinstene være sterkere enn negative følelser for tap. Karevold viser at målstyring kan være et tveegget sverd: Selv om innsatsen blir bedre, kan risikoen for at folk opptrer uærlig øke.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen