Du er her

Meningen med anoreksi

Ragnfrid Helene Steensnæs Nordbø forsvarte 3. desember 2010 sin avhandling Meaning and Motivation in Anorexia Nervosa for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: ragnfrid.nordbo@modum-bad.no

Nordbø har studert meningen pasienter med anorexia nervosa selv tillegger sine symptomer. Kvinnene oppga åtte motiver: Følelse av trygghet, indre styrke, unngåelse av negative følelser, ny identitet, økt selvtillit, det å utløse omsorg, kommunisere at noe er galt og – hos noen – et ønske om å dø. Pasientene kan ønske å bli friske selv om de ikke vil endre atferd. Lysten til å bli frisk fremmes av opplevelse av vitalitet, autonomi, innsikt, og av negative konsekvenser ved sykdommen. Ønsket om å bli frisk svekkes når de opplever å bli bedømt, føler seg fastlåst, fortvilet, benekter anoreksien, spiser, går opp i vekt, eller verdsetter fordelene med anoreksi. Dette er viktig kunnskap i arbeidet med å bygge en terapeutisk allianse med disse pasientene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen