Du er her

Mer effektiv parterapi

Morten Anker forsvarte 3. november 2010 sin avhandling Client directed outcome informed couple therapy for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: morten.anker@bufetat.no

Studien undersøkte effektene av å gi en kontinuerlig tilbakemelding både til klienter og terapeuter om fremgang i terapien. Tilbakemeldingene ble brukt for best mulig å tilpasse terapien til klientene. Brudd i parforholdet ble nesten halvert der terapeuten brukte slik tilbakemelding. Disse parene var også mer tilfredse i parforholdet enn de som fikk terapi uten tilbakemelding. Funnene bekrefter tidligere forskning som viser at systematisk tilbakemelding i terapi gir bedre resultat, og at alliansen mellom klient og terapeut i seg selv kan bidra til endring. Ankers forskning har ført til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil implementere systematisk tilbakemelding i alle norske familievernkontorer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen