Du er her

Arbeidsminnesvikt hos dyslektikere

Harald Beneventi forsvarte 7. oktober 2010 sin avhandling Neuronal correlates of working memory in dyslexia for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: harald.beneventi@sus.no

Arbeidsminnet er den delen av hukommelsen som er ansvarlig for midlertidig lagring og manipulering av informasjon. I prosjektet deltok en gruppe dyslektiske 13-åringer og en aldersmatchet kontrollgruppe. De ble skannet med fMRI-metode mens de utførte oppgaver som belaster ulike sider ved arbeidshukommelsen. Dyslektikerne hadde redusert aktivitet i de områdene i hjernen som antas å være viktige for arbeidshukommelsens styrings- og kontrollmekanisme. Dette tyder på at det er to ulike former for funksjonell svikt hos dyslektikere som kan forklare vansker knyttet til arbeidsminnet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen