Du er her

Hjernens utvikling

CHRISTIAN KROG TAMNES forsvarte 3. juni 2010 sin avhandling Neurocognitive development from childhood to adulthood: Structural brain maturation and its relationships with higher-order cognitive functions for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt c.t.tamnes@psykologi.uio.no

Hvordan utvikles hjernen, og hvordan er utviklingen relatert til kognitiv utvikling i alderen 8 til 30 år? Individuelle forskjeller i hjerneanatomi hos barn og unge henger i noen grad sammen med kognitive funksjoner, og utviklingsmessige forskjeller i hjernebarken og hvitmaterien har betydning for kognitive funksjoner. Økt kunnskap om sammenhenger mellom hjernestruktur og kognisjon i utvikling bidrar til en bedre forståelse av hjernens funksjonelle organisering. Kunnskap om normal hjerneutvikling og kognitiv utvikling er viktig for bedre å kunne forstå tilstander hvor disse prosessene er forstyrret eller forsinket.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen