Du er her

Ingen vei tilbake 

En så inngripende digital omlegging som Psykologforeningen nå gjennomfører, medfører dessverre overgangsproblemer. Men det er ingen vei tilbake. 

Publisert
28. april 2023
Emner
Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen
Ole Tunold. Foto: Psykologforeningen

I debattinnlegget Digitaliseringens tyranni har Kim Larsen tre ankepunkter mot psykologforeningen. Det første er kommunikasjonsformen, det andre er at det ikke foreligger et alternativ til det digitale grensesnittet, og det tredje er at det nye systemet ikke virker. Det siste svir mest. 

Først kommunikasjonsformen: «Dersom dere ikke har opprettet nye ‘min side’ i vårt nye system får dere ikke meldt dere på.» Kommunikasjonen er visselig omsvøpsløs. Ikke desto mindre formidler den et faktum. Kanskje kunne det vært pakket inn annerledes, men man aner at det er budskapets innhold som provoserer mer enn formen. 

Larsen taler til menigheten når han påpeker digital kommunikasjonsteknologis uønskede effekter. Dem er det mange av. Undertegnede tilhører denne menigheten, men den skrumper med akselererende hastighet.

Psykologforeningen har hatt et tiltagende etterslep på digitale løsninger 

Mer enn 500 psykologer begynner på sin spesialistutdanning hvert år. Det er en dobling på 15 år. I snitt tar utdanningen åtte år. Psykologforeningen må derfor til enhver tid administrere 4000 psykologers utdanningsløp. I tillegg kommer de 5666 eksisterende spesialitetene som skal vedlikeholdes hvert femte år.

Larsen etterlyser et ikke-digitalt alternativ. Det er nettopp det foreningen har holdt seg med i alle år, og som nå ikke lenger er bærekraftig. Det har det faktisk ikke vært på mange år. Bank, forsikringsselskaper, reisebyråer og de fleste andre private og offentlige tjenester er blitt digitaliserte og selvbetjente. Det er neppe noen vei tilbake. Noen vil huske den paniske aktiviteten håndskrevne selvangivelser avstedkom i de tusen hjem. Ingen savner den. Skatteetaten bragte landet videre med sin digitale løsning. 

Psykologforeningen har hatt et tiltagende etterslep på digitale løsninger. Medlemsregisteret benyttet en plattform som leverandøren ikke lenger kunne (ville) vedlikeholde. Det åpnet også for en etterlengtet mulighet for mer effektiv kursadministrasjon og en «Min side»-funksjon. Arkiv- og saksbehandlingssystemet var svært mangelfullt og trengte en gjennomgripende oppgradering og fornyelse. Økonomisystemet var for lengst utdatert. Også foreningens nettside er moden for en grundig oppdatering. 

Det er rikelig med digitale skandaler for tiden. Vi er ikke der. Men en så inngripende omlegging vi nå gjennomfører medfører dessverre overgangsproblemer. Ikke minst er det krevende å overføre eksisterende data til de nye systemene. Våre ansatte jobber på spreng med å rette feil samtidig som daglig drift må og skal opprettholdes. Heldigvis nærmer vi oss nå et fullt ut fungerende system som stadig flere tar i bruk.

Omleggingen har vært en stor utfordring for medlemmene våre, som har vist en beundringsverdig tålmodighet og forståelse. Da må vi også finne oss i Larsens elegante sluttpoeng.  

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 5, 2023, side 325

Kommenter denne artikkelen