Du er her

Psykologlønnen vokser for langsomt

Det holder ikke å åpne «gullegget» for å sikre tilstrekkelig lønnsvekst blant psykologer, mener Svein A. Alfarnes.
Det holder ikke å åpne «gullegget» for å sikre tilstrekkelig lønnsvekst blant psykologer, mener Svein A. Alfarnes. Foto: privat.

Å åpne «gullegget» er ikke nok til å få fart på lønnsutviklingen hos psykologer, skriver psykologveteran Svein A. Alfarnes.

Publisert
11. november 2022

I debattinnlegget Spesialistlønn fortsatt førsteprioritet opplyser visepresidentkandidat Julius Okkenhaug at norsk gjennomsnittslønn er kr 610 000. Det bør være et tankekors for Psykologforeningen at mange psykologer tjener mindre enn det. Det er bare de som velger de nordligste helseforetakene, som kommer seg over dette nivået i sin første stilling.

Funksjonstillegg

I 1992 fikk jeg selv 199 000 kr i årslønn som psykolog II ved Psykiatrisk poliklinikk. Først etter at spesialistene fikk vedtakskompetanse, ble statusen og lønnen betraktelig hevet.

Men vi ligger fortsatt svært langt etter spesialistene i psykiatri, som har høyere grunnlønn, personlig tillegg, utvidet arbeidstid, bakvakttillegg og vakttillegg.

Hva om psykologspesialistene fikk økt differensiert lønn hvert 5. år, personlig tillegg, utvidet arbeidstid og funksjonstillegg ved vedtakskompetanse?

Det bør være et tankekors for Psykologforeningen at mange psykologer tjener mindre enn det

Jeg selv har vært senior psykologspesialist ved Sykehuset Østfold og ble ekstra honorert for det.

Psykolog II og I

Psykologene burde ikke være inndelt i A, B og C nivå, men heller være todelt som psykolog II og psykolog I (minst 2 års erfaring som psykolog). Tittelen ´spesialpsykolog´ burde gjeninnføres for å sikre god lønn for dem med høy kompetanse på et fagfelt/område.

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Alle psykologer som er fagkoordinator eller som leder ressursgruppe eller fagområde, bør få et funksjonstillegg.

Også alle spesialister med vedtakskompetanse og som arbeider i tvungent psykisk helsevern og med pasienter med behandlingsdom, burde automatisk få funksjonstillegg.

Nå er det opp til hvert enkelt foretak å velge om de vil honorere slikt krevende og ansvarsfullt arbeid. Slik bør det ikke være.

Kommenter denne artikkelen