Du er her

Vi tilpasser oss kundenes behov

Det er ikke vår rolle å velge hvilke tester som skal benyttes. Det er svært viktig for oss at kundene selv kan sette rammene for dette.

Publisert
20. april 2021

I innlegget Testdistributør på ville veier publisert på psyklogtidsskriftet.no 6. april, problematiserer Rudi Myrvang og Mikael Julius Sømhovd uttalelser vi kom med i tidsskriftets reportasje «Rydder på testfeltet» i marsutgaven. Helsesektoren i Norge har selv etterlyst en opprydning i bruken av test- og kartleggingsverktøy. Det behovet forstår vi godt, og vi i CheckWare hjelper dem med å løse disse utfordringene.

Våre tjenester er best mulig tilpasset kundenes behov, og vi etterstreber å tilby de testene som etterspørres. Vår rolle er å sikre at testene vi digitaliserer, er i henhold til rettighetshavernes retningslinjer og dokumentasjon. CheckWares programvare bidrar til å rydde i hvilke tester den enkelte kliniker får tilgang til. Det er imidlertid ikke vår rolle å velge hvilke tester som skal benyttes. Det er svært viktig for oss at kundene selv kan sette rammene for dette.

Vi ser at vår uttalelse om ulike meninger vedrørende faglig testkvalitet kan tolkes og problematiseres.…

Det er en gjensidig rolleforståelse mellom kundene og oss på disse områdene, og vi synes vi utfyller hverandre på en god måte. Det er gjennomført 4,8 millioner tester og kartlegginger hos våre kunder, og CheckWare er selvsagt svært opptatt av at kundene skal bruke tester med god kvalitet og validitet.

Vi ser at vår uttalelse om ulike meninger vedrørende faglig testkvalitet kan tolkes og problematiseres. Det er beklagelig, og vi skal forsøke å unngå uklarheter på disse områdene i fremtiden. CheckWare vil alltid være opptatt av konstruktivt samarbeid med de ulike aktørene som kan bidra til opprydding og enda bedre helsetjenester for pasientene.

Norges største distributør av kliniske og pedagogiske testverktøy, CheckWare, later til å tro at testkvalitet er en subjektiv størrelse, og skyver ansvaret for kvalitet over på sine kunder og sluttbrukere.

Kommenter denne artikkelen