Du er her

Trekker seg fra verv i Psykolog­foreningen

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen
Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Publisert
10. mars 2020

På landsmøtet 2019, etter en turbulent kamp om plassene til Psykologforeningens sentralstyre, ble det staket ut en ny kurs for foreningen. Jeg vurderte at det ble mindre bredde i styrets sammensetning, mindre fokus på fag og -utvikling og en tydeligere fagforeningsprofil. Dette bekymret meg. Jeg ønsket allikevel å bidra med min kunnskap og erfaring både som sentralstyremedlem og tidligere visepresident i det videre styrearbeidet.

Dessverre har erfaringene så langt vært skuffende. Både arbeidsprosesser og prinsipielle vedtak som er fattet av det nye styret er vanskelige å stå inne for. Jeg tenker spesielt på prosessen mot vedtaket om delt redaktøransvar i Tidsskriftet. Slik jeg ser det, handler det blant annet om å forstå styrets rolle og de signaler man gir fra styrerommet til sine 10 000 medlemmer.

Jeg har vært visepresident fra 2009-2013, fast sentralstyremedlem fra 2013-2019 og varamedlem fra november 2019.

Etter en samlet vurdering finner jeg det imidlertid nå riktig å trekke meg både som visepresidentkandidat og fra vervet som 3. varamedlem til sentralstyret. 

Jeg har dessverre ikke lenger den motivasjonen som er nødvendig for å inneha tillitsverv på dette nivået.

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Kommenter denne artikkelen