Du er her

Tilsvar til "Trekker seg fra verv i Psykolog­foreningen"

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Publisert
11. mars 2020

Siden vedtaket Aina Holmén refererer til har vært gjenstand for mye oppmerksomhet i etterkant av Sentralstyremøtet 27/02, med innlegg fra konstituert redaktør og dekning i Journalisten.no, finner Sentralstyret det nødvendig å redegjøre for vedtaket.

Sentralstyret har vedtatt at Psykologtidsskriftet skal kunne brukes til å gi medlemmene nødvendig informasjon. Det skal være  egne merkede sider som fortsatt skal være underlagt redaktørens ansvar. Dette vedtaket er utformet i tråd med råd fra Fagpressen og Redaktørforeningen.  Dermed er det enighet mellom partene og ikke en trussel for den redaksjonelle frihet eller et forsøk på å begrense den. Betegnelsen  «delt redaktøransvar» er således misvisende og ble ikke en del av det endelige vedtaket som lyder: Psykologtidsskriftet skal kunne benyttes som informasjonskanal til medlemmene, gjennom egne, merkede sider.

Sentralstyret er opptatt av å ha et faglig sterkt og uavhengig tidsskrift. Dette var blant de viktigste temaer på sist sentralstyremøte. Vi mener den nye formålsparagrafen fortsatt sikrer  redaktørens redaksjonelle frihet. I tillegg legger vi til rette for bedre dialog mellom redaktør og eier gjennom et redaksjonsråd. Vedtaket om muligheten til å benytte Psykologtidsskriftet til medlemsinformasjon er vi sikre på at vil gi medlemmene nyttige oppdateringer i deres daglige virke, samtidig som det er synlig at dette ikke er vanlig redaksjonelt stoff.

Vi ser frem til å utarbeide mandat og sammensetning for et redaksjonsråd i dialog med konstituert sjefsredaktør, samt videreføre prosessen med ansettelse av ny permanent sjefsredaktør.

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Kommenter denne artikkelen