Du er her

Om prosessen rundt Psykologtidsskriftet

Det er beklagelig at konstituert sjefsredaktør Per Olav Solberg ikke har følt seg tilstrekkelig inkludert i prosessen rundt Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Publisert
6. mars 2020

Det er noe vi skal tilstrebe å forbedre. Redaktørens avgang gjorde at vi måtte få på plass premisser for tidsskriftets videre drift raskt, for å ha dette klart i forbindelse med ansettelse av ny redaktør.  

Jeg kan ikke gå inn på sentralstyrets interne drøftinger, men kan forsikre om at redaksjonens synspunkter ble behørig redegjort for av sekretariatet, både muntlig og skriftlig. Videre refererer jeg til sakspapirene og referatet. 

I møtet 27. 02 ble det vedtatt ny formålsparagraf, redaksjonsråd og muligheten til å benytte Psykologtidsskriftet til medlemsinformasjon. 

Dialogen rundt ny formålsparagraf har vært god, det sier også tidsskriftet. Formålsparagrafen skal være styrende for redaksjonen og sikre et faglig sterkt og uavhengig tidsskrift. 

Redaksjonsrådet skal være en dialogpartner for redaktøren utover sentralstyret. Vedtaket spesifiserer at mandat og sammensetning skal utarbeides. Det er en selvfølge at dette blir i dialog med sjefsredaktør. Beslutningen om egne medlemssider skyldes et økende behov for å nå ut med viktig informasjon til medlemmene. 

Vi er trygge på at disse vedtakene vil gi medlemmene i Psykologforeningen et styrket fagtidsskrift.

Hva slags tidsskrift er det Norsk psykologforening egentlig vil ha? Signalene er forvirrende etter to vedtak gjort i Psykologforeningens sentralstyremøte i slutten av februar.

Kommenter denne artikkelen