Du er her

Fortsatt kandidat

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Publisert
13. mars 2020

Som én av opprinnelig tre kandiater til visepresidentvervet, vil jeg først og fremst takke for tilliten jeg ble vist da jeg ble nominert.

Jeg har et sterkt ønske om å bidra i Psykologforeningen. Jeg har hatt ulike verv i foreningen helt siden jeg ble ferdigutdannet, først som leder av lokalavdelingen i Hedmark, og de siste årene som medlem av Menneskerettighetsutvalget (MRU) og den europeiske psykologforeningen, EFPA. Jeg kjenner derfor både foreningen og distriktene godt, og tror min faglige bredde, mitt nettverk og mitt engasjement kunne ha kommet foreningen til gode.

Hvem blir Psykologforeningens nye visepresident for fag og profesjon? Da fristen gikk ut 7. februar, var tre navn spilt inn til valgkomiteen.

Som spesialist i samfunnspsykologi er jeg særlig opptatt av hvordan vi kan skape helsefremmende og forebyggende tjenester, og hvordan vi kan sikre likeverdige tilbud. Jeg anser kommunene som en viktig arena for slikt arbeid, og tror jeg kunne ha supplert presidentskapet og sentralstyret med min erfaring og kunnskap på dette feltet.

Valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som Psykologforeningens nye visepresident for fag og profesjon.

Jeg er også svært opptatt av at mennesker som trenger spesialisert hjelp og oppfølging skal få sine behov og rettigheter ivaretatt. I mitt arbeid med barn, flyktninger og traumatiserte mennesker, opplever jeg imidlertid at tjenestene ikke klarer å ivareta dette ansvaret godt nok slik systemene er organisert i dag. Jeg støtter derfor arbeidet Håkon Skard legger ned for å stryke både psykologenes og pasientenes betingelser i psykisk helsevern.

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Min aller største hjertesak, både som fagperson og som menneske, er å bidra til å skape samfunn som gir trygghet, fellesskap og tilhørighet for alle. Der mangfold blir møtt med anerkjennelse og takknemlighet, og der hvem du er og hvilken del av samfunnet du får tilgang på ikke begrenses av kjønn, alder, hudfarge, tro eller fungering.

Når personer som trenger det ikke har tilgang på likeverdige tjenester eller tilstrekkelig hjelp, må vi ta opp kampen sammen med dem – og til dels også på vegne av dem. Når makt- og samfunnsstrukturer utfordrer menneskers rettigheter, deres helse eller tilhørighet, har vi et ansvar for å ta til motmæle. Det skal aldri være noen tvil om hvilken side vi står på.

Psykologer er i posisjon til å påvirke andre menneskers liv, enten det er i terapirommet, i møte med beslutningstakere eller på den øvrige samfunnarenaen. Vår fagkunnskap forplikter oss til å forebygge, til å behandle og til å skape endring. Det er vårt ansvar, og det er foreningens ansvar. Det ansvaret har jeg tiltro til at foreningen vil og kan forvalte på en god måte med en ny politisk ledelse.

Kommenter denne artikkelen