Du er her

Tidsskriftet skal være uavhengig

Det er en styrke for Norsk psykologforening med et uavhengig tidsskrift som styres etter redaktørplakaten.

Publisert
4. februar 2020

Aller først vil jeg på vegne av eierne takke Bjørnar Olsen for innsatsen som redaktør. Vi er heldige som har hatt en så dyktig redaktør for tidsskriftet de siste 12 årene, og det er leit at han nå velger å trekke seg.

La meg være klinkende klar: Det er en styrke for Norsk psykologforening med et uavhengig tidsskrift som styres etter redaktørplakaten. Ingen skal rokke ved dette, og vi skal ha en god prosess frem mot oppdatering av formålsparagrafen.

Formålsparagrafen er ment å være et verktøy både for redaksjon og eier. Når det viser seg at dagens formålsparagraf ikke regulerer dette på en god nok måte, er det viktig å justere. For eksempel har tidsskriftet nylig etablert nettsider med daglige oppdateringer, noe som medfører store endringer for redaksjonens arbeidsform.

Som Olsen selv påpeker, er det ingen dramatikk i å justere formålsparagrafen med jevne mellomrom. Jeg er glad for at tidsskriftet deler eiernes oppfatning om at det er behov for å justere.

Det er fullt mulig for styret å uttrykke mistillit til redaktøren. Men det er uholdbart hvis de ønsker å bruke formålsparagrafen til å begrense redaktørens handlingsrom.

Når Olsen skriver at det ikke har vært dialog, tar han imidlertid feil. Vi har hatt møter med konstituert redaktør og blitt enige om hvordan prosessen skal være videre.

Det vil være unaturlig for meg å kommentere på interne prosesser i Sentralstyret. Spekulasjoner tjener ingen. Det som betyr noe er vedtaket og oppfyllelsen av dette, og jeg skal sørge for dialog og god prosess før endelig vedtak i sentralstyret. Jeg er sikker på at vi får landet en god formålsparagraf.

Psykologforeningen må på selvstendig grunnlag gi en saklig, ærlig begrunnelse for hvorfor de ønsket en ny formålsparagraf for Psykologtidsskriftet. Alternativet til manglende sakspapirer og fravær av informasjon er en ren gjettelek.

Kommenter denne artikkelen