Du er her

Kommunal rapport

Publisert
1. januar 2020

Gladsak: Aurskog-Høland kommune har ansatt kommunepsykolog. Rebin Badkan trives så bra at han like godt flyttet til Bjørkelangen. (…) – Dette er en gladnyhet fra kommunen, sier en opprømt tjenesteleder Gro Kalvenes om ansettelsen (…) og opplyser at med denne ansettelsen innfrir Aurskog-Høland lovkravet om at alle kommuner skal ha ansatt psykolog innen 1. januar 2020.

Indre Akershus Blad, 4. desember

Et slit: Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg Ida Heggholmen supplerer med at [Austevoll kommune] ser på ulike løysingar for psykologmangelen, der både interkommunalt samarbeid og ei løysing saman med ein distriktspsykiatrisk institusjon kan vera svaret. – Det er mangel på kliniske psykologar i heile landet, og mange distriktskommunar slit med å rekruttera, seier Heggholmen.

Fra Marsteinen 5. desember

På vent: Denne høsten skulle en kommunepsykolog etter planen vært i gang med arbeidet for barn og unge i Gjesdal kommune. (…) Men psykologen lar vente på seg. For til tross for at kommunen har lyst ut stillingen to ganger – en gang før og en gang etter sommeren, er stillingen fortsatt ubemannet.

Fra Gjesdalbuen 5. desember

Kutt: Nei, ikkje alle treng å snakka med ein psykolog. Men Nesodden kommune treng eit sterkt fagmiljø innan psykisk helse som kan vera med å skapa dei gode liva der born og unge kan trivast, ha det godt og få hjelp før det vert for vanskeleg. Så kvifor vil ein då kutta 50% stillingsressurs i tenesta Psykisk helse for barn og unge?

Unni Aadland skriver i Akerskus Amtstidende 9. desember

At dere tør: – Ungdommen ønsker at kommunepsykologtilbudet skal bedres. Det å kutte der er det motsatt av det ungdommen ønsker. Når ungdommen sier at dette er nødvendig, er det viktig at dere lytter til det. Sliter man psykisk påvirker det ofte mange faktorer. Tør dere virkelig det?

Ida-Amalie Klausen til Andøyposten 13. desember

Underbemanning: For snart 2 år sidan inngjekk Gloppen kommune eit samarbeid med nabokommunane i Nordfjord. Dette for å skape eit breiare fagmiljø og det skulle verte lettare å få fagpersonar til å søke på dei 2,5 stillingane som Psykolog. Dette viser seg i dag å ikkje slå til! Det er i dag berre 1 person att av desse 3 heiltids stillingane. (…) Kva slags utfordringar har denne underbemanninga ført til for ungdom i Gloppen kommune?

Vidar Sandal debatterer i Firda 16 desember

Kommenter denne artikkelen