Du er her

Retter baker for smed

Hverken jeg eller Psykologforeningen kan ta ansvar for at helseforetakene ignorerer sin eier.

Publisert
18. februar 2019

Håkon Skard skriver i et innlegg på psykologtidskriftet.no at nedbyggingen av psykisk helsevern har skjedd mens jeg sto ved roret som president i foreningen. Jeg mener han retter baker for smed. Jeg styrer ikke prioriteringene i sykehusene. Men jeg jobber hver dag for å påvirke den.

For at jeg skal avstemme valgene vi gjør i det daglige påvirkningsarbeidet har det vært viktig for meg å ha bred forankring hos medlemmene, og lav terskel for dialog. Dette har vi sikret ved nært samarbeid med de tillitsvalgte om hvordan vi legger opp påvirkningsarbeidet. To ganger i året holdes politiske verksteder for tillitsvalgte i sykehusene. Der uteskes hovedlinjene for strategien vi legger opp. I tillegg har vi løpende dialog og får tilbakemeldinger på kursen vi legger opp. Vi har også lønns- og arbeidsutvalget, der alle tariffområdene møtes, som diskuterer strategier og veivalg flere ganger i året.

Jeg styrer ikke prioriteringene i sykehusene. Men jeg jobber hver dag for å påvirke den

Dette gjør det mulig å trykke på, både ovenfra og nedenfra, med en felles strategi for å få til en kursendring av prioriteringene i sykehusene.

Med utgangspunkt i denne felles strategien har vi jobbet med påvirkning av blant annet nasjonal helse og sykehusplan, den gylne regel, pakkeforløp, innsatsstyrt finansiering, antall avtalespesialister, ledelsesreform, kvalitetsmålsreform, helseforetaksmodellen, DPS flytting til kommunen, tvang, og autonomi for behandlerne. Og vi har jobbet for å bedre de kommunale tjenestene slik at sykehusene kunne fokusere på den fem prosenten av befolkningen de er ment å skulle hjelpe. Hele tiden har forankringen hos de tillitsvalgte vært kjernen i det vi har gjort.

Om en ukes tid møter jeg igjen de tillitsvalgte for politisk verksted. Jeg forventer som vanlig friske diskusjoner og gode innspill til veien videre. Slik at vi kan fortsette påvirkningen av et tilbud til befolkningen som setter kvalitet og kompetanse i førersetet. Det tar jeg gjerne ansvaret for.  

Psykologforeningen bør endre kurs for å sikre at landets befolkning har et forsvarlig behandlingstilbud. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet, skriver Håkon Kongsrud Skard.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2019, side 189

Kommenter denne artikkelen