Du er her

Takk for presiseringen

Publisert
6. november 2018

«TABU: TENNENE»

I DEBATTINNLEGGET TIL Maren Lillehaug Agdal og kolleger i oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet understreker avsenderne at TOO-teamet som omtales i saken «Tabu: tennene» ikke er det første tverrfaglige teamet som arbeider med tannlegeskrekk i landet. Psykologtidsskriftet takker for presiseringen. Vi ser at særlig bildeteksten på side 568 i saken ble upresis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2018, side 1033

Kommenter denne artikkelen