Du er her

Helseleveranser

Behov Man skal ikke kjøres gjennom et standardisert pakkeforløp der man får den hjelpen man trenger hvis man er så heldig at man har akkurat de behovene som kan møtes der. Man skal få den hjelpen man trenger ut fra hvilke behov man har, punktum.

Hane Lone Berg og Marthe Johansen fra Rødt i Sarpsborg Arbeiderblad 11. oktober

Tro Pakkeforløp for behandling innen psykisk helse og rus er et prosjekt basert på troen til en statsminister, noen andre sentrale politikere, byråkrater og enkelte fagpersoner. Inspirasjonen til troen er hentet fra et helt annet og usammenlignbart helseområde, kreftbehandling.

Leif G. Strømdal debatterer i Saltenposten 11. oktober

Feil Dagens sykehus styres etter industrielle prinsipper for økonomisk utbytte, optimalisering av konkurransefortrinn og omdømmebygging. (…) Styringsmodellen er så gjennomgående at hvis den hadde vært den rette burde den ha virket svært godt. Når den ikke virker finnes bare en logisk forklaring: Den er feil.

Birgitte Sterud i tidsskriftet Pan, publisert på Harvestmagazine.no, 15. oktober

Somatisk vekst Veksten i somatikken har altså vært fem ganger høyere enn i psykisk helsevern, noe som er stikk i strid med den såkalte gylne regel.

Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Janne Grøttumsbråten fra SV i Dagbladet 17. oktober

Trygg kontakt For dem som sliter med psykiske lidelser er det vesentlig å oppleve trygghet og stabilitet. Dette er en av grunnene til at regjeringen nå vil innføre pakkeforløp i psykisk helse. Det betyr at man får en fast kontaktperson som man kan forholde seg til uavhengig av hvilke behandlingstilbud man skal igjennom.

Stig Abrahamsen fra Frp i Askøyværingen 20. oktober

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2018, side 1042

Kommenter denne artikkelen