Du er her

Fagforening søker forskere

Psykologforeningen sliter med å rekruttere tillitsvalgte i akademia. Det bør lokallag og akademikere sammen gjøre noe med.

Publisert
6. november 2018

FORSKERE I PSYKOLOGFORENINGEN

AKADEMIA BØR VÆRE et åpenbart rekrutteringsområde for en fagforening, for her er det mye som en jobbsøker må håndtere: ujevne maktforhold, mange midlertidige stillinger og vanskelig forhandlingsklima. Likevel ser vi at det er få tillitsvalgte fra Psykologforeningen i akademia. For kliniske psykologer er Psykologforeningen den selvsagte fagforening, mens for forskere er det flere å velge mellom. Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag forsøker begge å rekruttere psykologer i akademia. Der forskerne er en minoritet i Psykologforeningen, er de en del av majoriteten i Forskerforbundet. Forskere og klinikere trenger imidlertid hverandre: Forskerne trenger en sterk fagforening som støtter opp om dem, og Psykologforeningens medlemmer trenger psykologer som bidrar til forskning.

Dersom fulltidsforskere skal være godt representert i foreningen, må lokalavdelingene og akademisk tilsatte finne sammen. For å bidra til rekrutteringen oppfordrer Yngre psykologers utvalg lokalavdelingene til å lage møteplasser for å nå ut til psykologer i akademia. Vi oppfordrer også forskere til å melde seg som tillitsvalgte og bidra aktivt i utformingen av arbeidsplassen. Forskning er grenen vi alle sitter på og må gi næring til. Vår autoritet som fagfolk er basert på vårt ry og vår rolle som evidensbaserte praktikere. Den må vi opprettholde.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2018, side 1033

Kommenter denne artikkelen