Du er her

Debattert

Kjønnskvotering

Skadelig løsning Samfunnet trenger psykologer av begge kjønn. Men kvotering kan være en skadelig løsning som reduserer mennesker til representanter for sitt kjønn.

Ingress til Tor Gaute Syrstads debattinnlegg i Aftenposten 12. august

Vær varsom Det er inngripende å sette en kvote eller å gi tilleggspoeng for ett kjønn ved søknad om opptak. Vi bør derfor være varsomme med å sette inn slike tiltak.

Iselin Nybø (V) svarer Mona Fagerås (SV) på Stortinget 16. august, stortinget.no

Av betydning Psykologer er blant de få profesjoner det er belegg for å si at kjønnet til yrkesutøveren kan ha betydning for klienten.

Dag Rune Olsen i På høyden 16. august

Selvforsterkende Vi er bekymret for at den store andelen kvinner kan ha en selvforsterkende effekt som kan gjøre at andelen menn fortsetter å dale.

Nikolai Klæbo til Studvest 17. august

Sirlig begrunnet Hvis jeg skal til psykolog, bryr jeg meg svært lite om sluttpoengsummen på vitnemålet til vedkommende sier 56,8 eller 55,3. Jeg ville mye gjerne at hen skulle hatt 48,2 poeng og gått gjennom en sirlig prosess med en ordentlig begrunnelse for hvorfor hen skulle få lov til å snakke med meg nå.

Stine G. Bergo kommenterer i Universitas 19. august

Valgmulighet Menn skal ha mulighet til å velge menn, og også kvinner skal kunne velge en mannlig behandler. Da må det være flere terapeuter å velge mellom.

Kirsti Seljenes på Nordnorskdebatt.no 19. august

Individ og samfunn Kvotering medfører å frata noen retten til utdannelse fordi samfunnets behov vektes tyngre enn individers rett til å bli den de ønsker å være.

Tobias Otterstad i Bergens Tidende 19. august

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 9, 2018, side 861

Kommenter denne artikkelen