Du er her

Psykologforeningens arbeid med ELTE-saken

Kjernen i ELTE-saken er hvorvidt studentene er kvalifiserte for lisens. Studentene mener de er det, godkjenningsmyndighetene og klageorganet for godkjenninger sier de ikke er det.

Publisert
3. mai 2018
Emner

ELTE-SAKEN

PSYKOLOGISTUDENTER ved ELTE-universitetet i Ungarn mistet muligheten til å bli psykolog da Helsedirektoratet i 2016 konkluderte med at utdanningen derfra likevel ikke ga grunnlag for lisens. Jeg har stor sympati for ELTE-studenter som har havnet i en vanskelig situasjon på grunn av denne praksisendringen. Psykologforeningen har bistått sine ELTE-medlemmer med advokathjelp for at de skulle få prøvet saken sin.

Kjernen

Kjernen i ELTE-saken er hvorvidt studentene er kvalifiserte for lisens. Studentene mener de er det, godkjenningsmyndighetene og klageorganet for godkjenninger sier de ikke er det. Vurderingen av dette har ikke, og skal ikke, Psykologforeningen ha en rolle i. Derimot skal godkjenningsmyndighetene etter loven søke råd hos universitetene. Psykologforeningen må forholde seg til de forvaltningsmyndighetene som godkjenner alt helsepersonell i Norge.

Hensynet til pasientsikkerhet og opprettholdelse av faglige standarder er det Psykologforeningen har vært opptatt av i denne saken. Vi opplever at også ELTE-studentene deler synet på at dette er de sentrale hensyn å ta.

Faglige standarder

I midten av februar sendte Helse- og omsorgsdepartementet en bestilling til Helsedirektoratet som antydet et kompletterende opplegg. Et opplegg med mål om å sikre at ELTE-studentene kunne bli psykologer i løpet av 12 måneder. Det er vesentlig kortere enn det Helsedirektoratet, etter råd fra universitetene, hadde skissert i utgangspunktet. For å sikre faglige standarder har derfor Psykologforeningen vært aktiv i påvirkningsarbeidet frem mot Helsedirektoratets frist 20. mars. Det er vårt ansvar som faglig forening.

I alle våre uttalelser har det vært to sentrale budskap:

  1. Det er bra at det lages et kompletterende opplegg for ELTE-studentene som ble rammet av Helsedirektoratets praksisendring.
  2. Hensynet til pasientsikkerheten fordrer at den faglige standarden opprettholdes. Studentene må oppfylle kravene til standarden. Derfor kan de ikke gis lisens fra dag én.

Nå håper jeg det snart kommer på plass en god løsning som møter faglige krav innenfor en ramme som er til å leve med for ELTE-studentene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 5, 2018, side 373

Kommenter denne artikkelen