Du er her

Praktikum

Hestehandel Det folk reagerer på er at dere vil flytte praktikum. Både på grunn av mulige praktiske konsekvenser og av prinsipielle årsaker. Hvorfor trenger dere å flytte en svært viktig del av profesjonsstudiet ut av PSI sine lokaler for å skaffe flere praksisplasser? Jeg tror ikke det er åpenbart for folk hvorfor denne hestehandelen er nødvendig.

Peder Stabell, på Facebooksiden Psykologer og profesjonsstudenter 10 september kl. 13:22

Perifer klinikk – Ingen av oss er imot grunnforskning, men vi er redd for at den kliniske opplæringen og profesjonsutdanningen som sådan blir mer perifer ved instituttet. Vi brenner for det samfunnsoppdraget psykologisk institutt har, og synes ikke ledelsen i sine visjoner prioriterer og er opptatt av dette på lik linje med eksellensforskningen.

Helene Amundsen Nissen-Lie til Morgenbladet 15. september

På sikt – Vi må tenke på arbeidsvilkårene til studentene om fem og 10 år. På et eller annet tidspunkt må vi finne en løsning. Klinikerne er et viktig miljø hos oss, men vi har jo mange miljøer å ta hensyn til. Det er utfordrende å finne plass til alle for instituttet har hatt en sterk vekst over mange år.

Pål Kraft til Universitas 15. september

Prestisje Det virker som Pål Kraft bruker vanskelighetene med å skaffe forpraksisplasser som et middel for å skyve praktikum ut. Praktikum generer ikke penger og prestisje, det gjør derimot et stort forskningssenter. Vi har dermed grunn til å tro at økonomi og prestisje står høyere hos ledelsen ved Psykologisk Institutt enn kliniske fagmiljøer og opplæring.

Kristina Strømholt på Facebooksiden Psykologer og profesjonsstudenter 15. september kl. 12:08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 10, 2017, side 1021

Kommenter denne artikkelen