Du er her

Nødvendig ruspresisering

Publisert
5. oktober 2017

RUS

HALVOR KJØLSTAD gir politikere, fagpersoner og redaksjonen en viktig påminnelse om betydningen av språklig presisjon i septemberutgaven av Psykologtidsskriftet. I dagens ordskifte er begrepet ruspolitikk ofte ensbetydende med narkotikapolitikk, og da forsvinner det mest brukte rusmiddelet – alkoholen – ut av politikken, faglige diskusjoner og mediene. Når Psykologtidsskriftet retter søkelyset mot Portugals narkotikapolitikk burde vi ha omtalt det som narkotikapolitikk, ikke ruspolitikk. Vi takker for en velbegrunnet formaning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 10, 2017, side 1021

Kommenter denne artikkelen