Du er her

Visepresidenten misforstår

Visepresidenten i Psykologforeningen fordreier våre vurderinger til det ugjenkjennelige.

Publisert
29. februar 2016

SPESIALISTUTDANNINGEN

Det for lengst avgåtte utvalget i voksenpsykologi viser til kommentar i Psykologtidsskriftet nr. 2/16, «Praksiskrav i voksenpsykologi», signert visepresident Birgit Aanderaa. Vi har igjen merket oss en feilaktig fremstilling av det avgåtte utvalgets vurderinger av praksiskravene til spesialiteten voksenpsykologi. Dette er ikke første gang, men at det skjer igjen, illustrerer på en utmerket måte hvordan det nå avgåtte utvalget opplevde samarbeidet med Aanderaa underveis. Aanderaa har fra utvalgets side blitt oppfattet som lite mottagelig for innspill og faglige refleksjoner.

Som vi redegjør for i novemberutgaven av Psykologtidsskriftet, vurderte det avgåtte voksenutvalget at praksis fra døgnavdelinger i fagområdet TSB kan godkjennes som praksis i spesialistutdanningen voksenpsykologi, men ikke som fordypningspraksis. Aanderaas påstander om at «det avgåtte voksenutvalget argumenterer for at slike tjenestesteder ikke under noen omstendigheter bør kunne godkjennes», er derfor feil. Det er underlig å se at visepresidenten på denne måten gjentar sin uvilje til å ta imot saklig informasjon, og videre at hun fordreier våre vurderinger til det ugjenkjennelige.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 3, 2016, side 229

Kommenter denne artikkelen