Du er her

Debattert

Pakkeforløp

Flere pakker Helseministeren lover nå et pakkeforløp for behandling av spiseforstyrrelser. – Jeg er klar over at mange av dem som er syke og deres pårørende opplever at den hjelpen de får ikke hjelper nok. Vi vil etablere et eget pakkeforløp etter modell av forløpene som allerede er etablert på kreftområdet, sa helseminister Bent Høie (H) til p4-nyhetene.

Fra Finnmark Dagblad 9. februar

Ressurskrevende lokomotiv I sin årsrapport for 2015 skriver pasientombudene at pakkeforløpsordningen for kreft «har blitt et lokomotiv for en type pasienter, men på bekostning av andre». Ombudene peker på at kreftpasienter får høy prioritert på grunn av tidsfrister og rapporteringskrav, og etterlyser en risikovurdering av hva dette betyr for de øvrige pasientene.

Dagens medisin, 11. februar

Ikke overførbart til rus – Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienten skal utredes etter mistanke om kreft, sa Nesvåg, og pekte på at det kanskje ikke er helt overførbart fra somatikk til rusbehandling, som sjelden rommer et avgrenset problemområde som kan diagnostiseres, utredes og behandles.

Sverre Nesvåg til Rus & samfunn 12. februar

Går ikke an – I dag er mange opptatt av at terapi må være evidensbasert. Standardiserte såkalte «pakkeforløp» skal rulles ut også i psykisk helsevern. Hva tenker du om den utviklingen? – Jeg tror ikke det går an. De tar feil. Jeg har praktisert som kliniker i over tretti år, og jeg har aldri støttet meg til noen evidens eller noen innsamlede data fra forskning. Det tror jeg ikke mine kolleger, som jeg snakker mye med, heller gjør.

Jan Smedslund intervjuet i Morgenbladet 12. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 3, 2016, side 229

Kommenter denne artikkelen