Du er her

Debatt og kommentar

Dersom den ene av to foreldre dør, tar vi for gitt at den gjenlevende overtar foreldreansvaret. Slik er også barnelovens ordning. Men er det alltid til barnets beste at det er slik?

Kognitiv adferdterapi er psykologiens svar på medisinens psykofarmaka.

Hvorfor er Psykologforeningen så stille om den tjenesten som har brakt psykologisk kunnskap ut i kommunene og inn der folk bor, lærer og lever, i over sytti år?

Ligger det kunnskap til grunn for Psykologforeningens råd om å vente med delt omsorg til barnet er tre år?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 11, 2014, side 941-947

Kommenter denne artikkelen