Du er her

Debattert

Publisert
6. november 2012

Statsbudsjett

Utenfor: Fremdeles er psykisk helse holdt utenfor finansieringsordningen til samhandlingsreformen både når det gjelder kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Det vil føre til at kommunene ikke får tilstrekkelige stimuleringsmidler til å bygge opp gode, lokale psykiske helsetilbud.

Erfaringskompetanse.no, 8. Oktober

Ingen satsning: – Vi hadde håpet på et krafttak for forebygging av psykiske helseproblemer i befolkningen og for reduserte ventelister i spesialisthelsetjenesten, men ser ingen spor av en slik satsing i årets statsbudsjett.

Psykologforeningens president, Tor Levin Hoffgaard, til psykologforeningen.no, 8. Oktober

Skuffa: I forslag til statsbudsjett for 2013 blir ikke psykisk helse og rus inkludert i finansieringsordningen i reformen. Organisasjonen Mental Helse er svært skuffa.

- Vi ser hvor viktig det er med gode lokale helsetilbud for denne gruppen. Dersom psykisk helse og rus hadde blitt inkludert, ville det helt klart bedret situasjonen for denne gruppen, sier landsleder Anne Grethe Klunderud.

ABCnyheter.no, 9. Oktober

Forundret: I flere stortingsmeldinger har Regjeringen påpekt at det er svært viktig å styrke helsestasjonsog skolehelsetjeneste for blant annet å forebygge psykiske lidelser, rus og kostholdsproblemer.

– Jeg hadde håpet at regjeringen i neste års statsbudsjett hadde fulgt opp det de sier i fine taler. Er egentlig forundret over at politikere ikke er våkne nok til å se at satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste er god samfunnsøkonomi..

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, til sykepleien.no, 10. oktober

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen