Du er her

Debattert

Ikke tilregnelig

Like Gitt hvor overrasket de fleste er over konklusjonen om utilregnelighet, hadde det vært betryggende om man hadde kunnet vise til at samme konklusjon er trukket etter uavhengige observasjoner ved to erfarne fagfolk. […] Men Sørheim og Husby er mangeårige nære kolleger, til dels med ham som hennes overordnede. […] Det er naturlig å tro at de to tenker likt.

Seniorforsker Erik Nord ved Folkehelseinstituttet i Aftenposten 1. desember

Uvanlig – Det vanlige er at man har de forste motene hver for seg, og at man siden treffer vedkommende sammen, sier psykolog Jim Aage Nottestad […] Bortsett fra den aller siste samtalen med Behring Breivik, som Husby foretok alene, var de to psykiaterne alltid sammen.

Aftenposten 3. desember

Fjerndiagnoser Rettspsykiatere som har lest Breivik-rapporten er blitt hudflettet for å uttale seg kritisk om diagnosen «paranoid schizofreni» og «psykotisk» uten å ha mott Breivik. Na viser det seg at Synne Sorheim selv ikke alltid møter dem hun diagnostiserer.

Dagsavisen 9. desember

Troverdig? Standen har heller ikke bidratt til å øke sin troverdighet den siste tida. Etter at den rettspsykiatriske rapporten konkluderte med utilregnelighet, har landets psykiatere og psykologer kastet seg over tastaturet for å fordomme de sakkyndiges arbeid og stille egne fjerndiagnoser […] skal vi tro reaksjonene fra egne rekker siste ukene, er rettspsykiatri en sa lite eksakt vitenskap at den er en trussel mot rettssikkerheten.

Kommentator Marie Simonsen i Dagbladet 10. desember

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen