Du er her

På tide med selvransakelse?

Psykologforeningen peker på lavterskeltilbud i kommunen, lærende organisasjoner og god ledelse som viktige virkemidler for å få ned tvang. Men burde de ikke også ta initiativ til å se nærmere på psykologenes arbeid i dette feltet?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side 1206-1208

Kommenter denne artikkelen