Du er her

Enig i kritikk av politisk aksjonisme

Jeg er helt enig med Mona Saugstad i at foreningen ikke skal drive politisk aksjonisme. Tilslutningen til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige» bør avsluttes så snart som overhodet mulig.

Publisert
5. april 2011

DEBATT: SAMFUNNSENGASJEMENT

Psykologforeningen har gitt sin tilslutning til oppropet «Ingen mennesker er ulovlige». Problematisk, hevdet Mona Saugstad i marsutgaven. Alle medlemmer må kunne føle tilhørighet til en profesjonsforening – uavhengig av politisk ståsted. Morten Andersen støtter henne i kritikken.

Jeg er prinsipielt helt enig med Saugstad, og jeg mener at det virkelig er en fatal uting at Psykologforeningen bedriver en slik virksomhet som her omtales og med rette kritiseres skarpt. Denne type virksomhet er også egnet til å splitte foreningen, og det er ingen av oss tjent med. For øvrig er det min erfaring etter å ha snakket med en god del kolleger at svært mange deler Saugstads synspunkter. Psykologforeningen er vår profesjonsforening. Derfor blir Saugstads argumentasjon særlig viktig.Jeg vil herved be om at de rette instanser innen foreningen avslutter vår tilslutning til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige» så snart som overhodet mulig. Det skulle ikke være nødvendig å komme med argumenter utover de som Saugstad så utmerket har presentert.

morten@andersen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen