Du er her

Debatt

Publisert
5. april 2011

Psykologforeningen er ingen menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en psykologifaglig forening. Det betyr at vi alltid skal ha en psykologifaglig vinkling på vårt menneskerettighetsengasjement. Så også i aksjonen «Ingen mennesker er ulovlige».

Jeg er helt enig med Mona Saugstad i at foreningen ikke skal drive politisk aksjonisme. Tilslutningen til støtteaksjonen «Ingen mennesker er ulovlige» bør avsluttes så snart som overhodet mulig.

Slik helsetilbudet fungerer i dag, får folk med dårlig økonomi sjeldnere tilbud om terapi som er rimelig og gir pasientene den tiden de trenger og ønsker

Jeg kjenner igjen Løkkes beskrivelse av dagens psykisk helsevern for barn og unge. Metoder som er forlokkende enkle, men som appellerer til regressive og umodne trekk hos ungdommene, tilbys dessverre oftere og oftere.

Etter å ha lest hundrevis av rettspsykiatriske erklæringer,­har­jeg sett at variasjonsbredden med hensyn­til­kvalitet og etterrettelighet er stor.

I marsnummeret anmeldte Andreas Høstmælingen min bok Manipulasjon. Forståelse og håndtering. Han hevder jeg bygger en modell med en fundamental svakhet: «… har man først dannet seg en teori om en persons beveggrunner, vil all atferd som fremvises, kunne tolkes som en bekreftelse på teorien».

Selv om jeg mener at hjerneforskning er nyttig i mange andre sammenhenger, sitter jeg igjen med en uro etter å ha lest Nils Eide-Midtsands artikler i Tidsskriftet.

Tap av arbeid kan ha stor negativ helseeffekt. Det er mye god terapi i å støtte folk på veien tilbake i jobb.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 378-388

Kommenter denne artikkelen