Du er her

Debattert

Publisert
5. februar 2011
 • Samhandlingreformen Det er under et år til den store Samhandlingsreformen skal begynne å virke, og Kommunenes Sentralforbund advarer mot å gjenta feilene fra Nav-reformen. […] Det vi har sett i Danmark, som har samhandlet i flere år allerede, er et slags Svarte-Per spill mellom nivåene. Det viser seg at det er begrenset hva kommunene kan gjøre for å redusere behovet for sykehusinnleggelser, og de har i tillegg fått ansvar for sykdommer de ikke kan forebygge.
  Leder i Haugesunds Avis 15. januar
 • Manifest
  – Mykje av det som i dag vert kategorisert som psykiske lidingar, vil eg heller karakterisere som kulturelt betinga problem og naturlege tilpassingar til påkjenningar og motgang. Det er langt frå sikkert at løysinga er at personane vert gjort til pasientar og problema til diagnosar.
  Psykiater Trond Aarre, forfattaren bak Manifest for psykisk helsevern, til Fjordabladet 14. januar
 • Asyl Mange asylsøkere utvikler psykiske lidelser etter traumatiske opplevelser, som fører til at de fortrenger viktige opplysninger under intervjuet med UDI.
  Ann-Magrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) til Vårt Land 14. januar
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen