Du er her

Debatt

I årene etter Freud er psykoanalysen med jevne mellomrom erklært død og maktesløs – passé, uvitenskapelig, uinteressant. Populærkulturen sier paradoksalt det motsatte.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side 94-95

Kommenter denne artikkelen