Du er her

Debattert

 • Ventetid Har du dårlig råd, må du regne med et halvt års ventetid for å få time hos offentlig psykolog i Drammen. … Hos de private, kan du derimot få hastetime på dagen. For de med dårlig råd, kan dette føre til store problemer, da mange lidelser krever hjelp raskt.
  Drammens Tidende 25. februar
 • Bekymringsfullt Helsetilsynet kommer med skarp kritikk av de distriktspsykiatriske sentrene. Ved åtte av ti sentre får ikke voksne med alvorlige psykiske lidelser den hjelpen de skal ha, viser en ny rapport.
  NTB 11. mars
 • Deprimerende signaler Det er alvorlig nok at lover og regler blir neglisjert. Mer skremmende er likevel den holdning lederne viser overfor pasientene ved ikke å lære av sine feil og ta umiddelbare grep. Psykisk syke har sjelden overskudd til å kreve sin rett. De er prisgitt menneskene som er satt til å hjelpe dem. Da må de som sliter, og har lovfestet rett på hjelp, kunne stole på at hjelperne gjør sitt ytterste. Tilsynsmeldingen sender deprimerende signaler til pasienter og pårørende.
  Randi Rosenquist til Dagsavisen 11. mars
 • Omstridt om pedofili – Langfeldt bestrider pedofilibegrepet, det er jeg grunnleggende uenig i. Jeg er heller ikke kjent med at Thore Langfeldt noen gang har levert eller evaluert resultater av sin behandling, selv om han har snakket om at han skal publisere i 15 år nå.
  Leder i Varden 3. februar
 • Hjernevaskede evolusjonspsykologer Harald Eia burde ha invitert kritiske biologer til sitt program og ikke brukt hjernevaskede evolusjonspsykologer til å fronte en «biologi» som i alle fall ikke bygger på seriøs naturvitenskapelig forskning.
  Inger Nordal i Aftenposten 14. mars

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen