Du er her

Debatt

Haldis Hjort angriper og mistenkeliggjør avtalespesialistenes inntakspraksis, og anbefaler i stedet en praksis som må være problematisk i forhold til loven.

Nordmenns støtte til aktiv dødshjelp går langt ut over FrPs rekker. Det blir helt feil å trekke linjer tilbake til nazistenes forsøk på å utrydde unyttige individer.

Arbeiderpartiets slagord fra forrige stortingsvalg står i sterk kontrast til virkeligheten for utviklingshemmede og deres familier.

Fokuset på bakenforliggende psykiske faktorer gjør at ME-syke ikke behandles godt, effektivt og empatisk.

Mens vi i klinisk praksis veileder mødre i hvordan deres personlige egenskaper virker inn på relasjonen til deres barn, får vi knapt tilbakemeldinger på vår egnethet som behandler.

Det vil være et tap for så vel psykologstanden som samfunnet om faget innsnevres til en ren klinisk utdanning, en ren organisasjonspsykologutdanning, en ren pedagogpsykolog-utdanning og andre bindestreksutdannelser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side 350-357

Kommenter denne artikkelen