Du er her

Debatt

ADHD-debatten blir polarisert. Den biologiske leiren reflekterer ikke inn samspillets betydning for psykologisk utvikling, mens de som vektlegger betydningen av omsorg og samspill, lett utelukker nevrologiens rolle.

Religiøse temaer bør styrkes i profesjonsstudiet. Det vil stimulere forskningen, og ikke minst gi kommende psykologer mer kompetanse i å håndtere religiøse temaer i terapi.

Coachingpsykologi er psykologers svar på en coachingpraksis vi ofte verken kan eller vil assosiere oss med. Kanskje er det en fremtid for coachingpsykologi også i Norge?

Den viktigste grunnen til å endre opptaksordningen ved profesjonsstudiet i Oslo var ønsket om å skape en utdanning med bedre integrering av klinikk og ferdighetsopplæring. Det har vi oppnådd.

Vi tilbyr Psykologforeningens fagledelse en grundig gjennomgang av metoden så de kan se hvordan den faktisk skal brukes. For det er langt flere enn oss som har positiv erfaring med energipsykologisk behandling.

Psykologforeningens president er mer opptatt av å karakterisere meg enn å ta stilling til de spørsmålene jeg har reist omkring EuroPsy. Hans skifte i fokus tyder kanskje på at profesjonsstudiet er tabu for oss psykologer?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1098-1105

Kommenter denne artikkelen