Du er her

Norsk Nevropsykologisk Forening ti år

Publisert
1. juni 2006

Norsk Nevropsykologisk Forening ble stiftet i 1996 med 70 psykologer til stede. Medlemsmassen har økt til i underkant av 300.

Foreningens nyhetsbrev, Nevropsykologi, har i løpet av disse årene utviklet seg til å bli et lite tidsskrift, og foreningen har sitt eget nettsted www.nevropsyk.org.

Når Norsk Nevropsykologisk Forening i høst markerer sitt tiårsjubileum, har vi bestemt oss for å feire med et program utover det vanlige. Blant foreleserne vil vi fremheve Barbara Wilson som har vært en nestor innen internasjonal nevropsykologi gjennom mange år. Hun har gjort en stor innsats når det gjelder rehabilitering av hodeskader, og for dette arbeidet har hun blitt adlet. Professor Donald Stuss, Toronto, Canada, er en av de fremste ekspertene på frontallappenes nevropsykologi, med en meget omfattende vitenskaplig merittliste. Han har nylig redigert Principles of Frontal Lobe functions, som er blitt en standardreferanse for frontallappenes nevropsykologi. En annen av våre hovedforelesere, Robert Knight, var medredaktør på denne boka. Han er professor i nevrovitenskap ved Berkeley, California. Fra Brasil kommer Lucia Braga som har en imponerende merittliste innenfor nevro-rehabilitering. Hun er professor i nevropsykologi, sjefpsykolog og leder for et nettverk av ni rehabiliteringssykehus i Brasil. I tillegg har vi invitert noen av de mest fremtredende størrelsene i vårt eget fagmiljø.

Vi håper på stort oppmøte fra våre medlemmer, nordiske kolleger og andre med interesse for nevropsykologi. Velkommen til spennende dager, faglig og sosialt, i hyggelige omgivelser på Soria Moria, Holmenkollen i Oslo fra 23.–26. august i år. Mer informasjon om møtet kan man finne på www.nevropsyk.org

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen