Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
11. mars 2020

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Debatt
Publisert
10. mars 2020

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen
Debatt
Publisert
9. mars 2020

Då eg fekk Nina og Knut Dalen si bok i hende vart eg forundra. Ikkje nokon stad er det nemnt, eller referert til mine og/eller mine europeiske kollegaers tekstar.

Debatt
Publisert
6. mars 2020

Det er beklagelig at konstituert sjefsredaktør Per Olav Solberg ikke har følt seg tilstrekkelig inkludert i prosessen rundt Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Debatt
Publisert
6. mars 2020

Hva slags tidsskrift er det Norsk psykologforening egentlig vil ha? Signalene er forvirrende etter to vedtak gjort i Psykologforeningens sentralstyremøte i slutten av februar.

Debatt
Publisert
4. mars 2020

Kunnskapsgrunnlaget forteller oss at det er på tide å bevege seg fra en sykdomsmodell til en mer humanistisk måte å snakke om selvmord på.

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Hva gjør vi når vi får en umulig oppgave? Vi bytter den ut med en oppgave som er mulig å få til. 

Psykisk helsevern
Publisert
2. mars 2020

Vi er lovet psykisk helsehjelp, men sendes i ring når vi ber om den. 

Psykologforeningen
Publisert
2. mars 2020

Vi i Oslo-styret beklager at vi ikke gjorde valget i tråd med vedtektene. 

Pasientjournal
Publisert
2. mars 2020

Digitalt innsyn i pasientjournalen kan styrke eller svekke behandlingsalliansen. Kan humaniora være til hjelp?