Du er her

Debatt

ISTDP
Publisert
1. september 2021

Som ISTDP-terapeut følte jeg på en stor grad av omnipotens. Jeg jobbet hardt for å lære meg teknikken og trodde jeg fikk en bedre forståelse for andre. Vred pasienten seg i stolen, tolket jeg det som motstand.*

Debatt
Publisert
1. september 2021

Ledere som slutter å erfaringslære, risikerer å ende opp som søstrene til Askepott; som tapere med blodige føtter, til spott og spe. 

Debatt: Diskriminering
Publisert
27. august 2021

Maksimal åpenhet for den andres personlige fortelling er nødvendig, men det er like nødvendig å være åpen for å se maktstrukturene og livsvilkårene som fortellingen er innvevd i. 

Debatt: Diskriminering
Publisert
26. august 2021

Det virker ikke som Psykologikongressen 2021 har tatt psykologifagets kompleksitet innover seg.

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
25. august 2021

Psykologer og sosionomer vet kanskje litt for lite om hverandres kompetanse og faglige bidrag innenfor psykisk helsevern.

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
24. august 2021

Sosionomen er ikke psykologens primære samarbeidspartner når det gjelder gjelds- og økonomirådgivning.

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
20. august 2021

Det er gode grunner for hjelpeprofesjonene til å tråkke i hverandres bed, så lenge vi unngår å ødelegge blomstene.

Illustrasjonsfoto: NTB
Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
18. august 2021

Det er bra at psykologprofesjonen bidrar til større oppmerksomhet om sammenhengen mellom levekårsproblemer og psykisk helse. Men psykologene er ikke profesjonelle sosialarbeidere.

Valg 2021
Publisert
10. august 2021

Hva er de viktigste sakene som offentligheten bør bli gjort oppmerksomme på innenfor ulike psykologiske områder? Psykologtidsskriftets sjefredaktør inviterte 20 av utvalgene i Psykologforeningen til å komme med innspill til valgkampen. Vi fikk fem svar.

Debatt
Publisert
9. august 2021

Den samiske befolkingens levesett trues av både klima- og miljøendringene og storsamfunnets respons på de samme krisene.